Svenska åkerier

Åkerier hjälper Sverige att utvecklas

Det finns fler än 10 000 åkeriföretag i Sverige. Tillsammans omsätter dem över 100 miljarder svenska kronor, åkerinäringen svarar genom det för fyra procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Åkerinäringen glöms ofta bort, men den fyller en avgörande funktion i samhället.

Åkerier utvecklar Sverige och stort ansvar vilar på deras axlar för att klimatmålen ska uppfyllas. När åkerier anlitas är det skonsamt mot miljön, eftersom antalet transporter minskar mot om samtliga företag använde egna bilar. Beräkningar visar att åkerier står för ungefär åtta till nio procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Åkerinäringen arbetar aktivt sänka den andelen ytterligare, dels genom att investera i modern teknik samt nya lastbilar.

Det är branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag som håller landets åkerier samman och vägleder dem att arbeta mot samma mål. Branschen sysselsätter fler än 86 000 människor och det är viktigt att samtliga är medvetna om miljömålen. Det är dock viktigt att understryka den stora utveckling branschen genomgått bara de 15 senaste åren. Under denna period har lastbilarna utrustats med motorer som är 90 % renare än tidigare motorer. Genom smarta, logistiska lösningar kör endast en av tio lastbilar längre än 30 mil.

Att åkerier orsakar utsläpp av växthusgaser är tyvärr oundvikligt. Om samhället ska fungera som vi önskar är transporter av olika produkter och varor nödvändiga. Det går inte att bortse från. Just av den anledningen går åkerinäringen en spännande framtid tillmötes. Att förbjuda transporter finns inte på kartan – istället fokuserar man på innovativa lösningar och modern teknik som minskar andelen utsläpp per transport. Redan nu arbetar olika organisationer aktivt för att det ska bli verklighet, och utsläppen minskar – men kanske inte i den takt som miljön kräver.

Världens största åkerier är i fallande ordning DHL, Fedex, UPS, Maersk, DB Shenker, NYK Line, Kühne + Nagel, Nippon Express, CMA-CGM och China Railways. Flera av dem trafikerar svenska vägar och farleder.

Åkerier